Y Newyddion Diweddaraf

Ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd

Mae ein digwyddiadau a’n rhwydweithiau cymorth yn cysylltu’r rhai sy’n byw gyda chyflyrau genetig â datblygiadau mewn ymchwil geneteg a genomeg

Ar Gyfer Ymchwilwyr a Biotechnolegwyr

Rydym yn cynnig arbenigedd a thechnolegau genomeg i ymchwilwyr a phartneriaid diwydiant er mwyn hyrwyddo ymchwil yn seiliedig ar enetig.

Ar gyfer Ysgolion a Cholegau

Mae calendr llawn o ddigwyddiadau, gweithdai a chynadleddau a fydd yn ysbrydoli dysgwyr iau ynghylch geneteg ac opsiynau gyrfa mewn gwyddoniaeth.

Ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Mae ein rhwydweithiau arbenigol, cynadleddau a digwyddiadau DPP ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol yn gwella gwybodaeth am genomeg ac yn gwella profiad y claf.

Porth Ymchwil Clefydau Prin

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.

Calendr Digwyddiadau

Rydym yn cynnal calendr llawn digwyddiadau ar gyfer cleifion, y cyhoedd, ysgolion, ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol.

“Science and everyday life cannot and should not be separated”

Rosalind Franklin

Os gwelwch chi’n dda, dilynwch @WalesGenePark am X (Twitter) gob y newyddion diwerddaraf

“Biology will never be the same.”

John Soulston