Porth Ymchwil Afiechyd Prin

Efallai eich bod chi’n glaf sy’n chwilio am brosiectau ymchwil sy’n edrych ar glefyd prin, neu efallai bod gennych chi ddiddordeb cyffredinol yn yr ymchwil ar glefydau prin sy’n digwydd gyda chleifion o Gymru. Os felly, rydym yn gobeithio bydd y porth hwn yn darparu peth o’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani.

Mae Parc Geneteg Cymru wedi gweithio gyda chleifion a theuluoedd, y cyhoedd a phartneriaid eraill i gyfuno cymaint o wybodaeth ag y gallwn gael hyd iddi ynghylch prosiectau ymchwil ar glefydau prin ar gyfer cleifion yng Nghymru mewn un man – y Porth Ymchwil ar gyfer Clefydau Prin.

Cysylltwch â ni:

Os hoffech chi gysylltu â ni ynghylch y porth, anfonwch e-bost, os gwelwch yn dda: RDGateway@caerdydd.ac.uk

Ymchwil Afiechyd Prin Heddiw

Ymuno â Ymchwil Afiechyd Prin

Dysgu Mwy am Ymchwil

Dod o hyd i Gefnogaeth ar gyfer Afiechyd Prin