Defnyddiwyd dilyniant mRNA a gynhyrchwyd gan Barc Geneteg Cymru o linellau celloedd carsinoma celloedd cennog oroffaryngeaidd (OPSCC) positif (HPV+) a negatif (HPV-) i gymharu gwahaniaethau mewn sensitifrwydd i driniaethau radiotherapi, yn dibynnu ar statws HPV.