Ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Porth Ymchwil Afiechyd Prin

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.

Digwyddiadau ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sy’n cyfrannu at eu DPP. Dysgwch fwy am sut y gallem gefnogi eich digwyddiad sydd

Rhwydwaith Gweithwyr Proffesiynol

Dysgwch am ein rhwydwaith ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sydd â diddordeb mewn geneteg a genomeg, ei weithgareddau, a sut i gofrestru ar gyfer ein.

Calendr Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr ar gyfer digwyddiadau a fydd o ddiddordeb i weithwyr iechyd proffesiynol.