Ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd

Porth Ymchwil Afiechyd Prin

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.

Gwybodaeth a Chymorth

Gwybodaeth a chymorth i’r rhai sydd â chyflyrau prin, cyflyrau genetig a chyflyrau heb ddiagnosis.

Ein Gwaith Polisi

Dysgwch sut rydym yn llywio ac yn dylanwadu ar waith polisi ar gyflyrau prin a genetig er budd cleifion a’r cyhoedd.

Rhwydwaith i Gelifion â Chlefydau Prin

Ymunwch â’n Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau mewn genomeg a chyflyrau prin a fydd o fudd i.

Rhwydwaith Geneteg Cyhoeddus

Ymunwch â’n Rhwydwaith Geneteg Cyhoeddus i gael diweddariadau, newyddion a gwybodaeth am eneteg a genomeg.

Cymerwch Ran!

Dysgwch sut y gallwch gymryd rhan mewn ymchwil i eneteg, genomeg a chyflyrau prin yng Nghymru a thu hwnt.

Digwyddiadau i Gleifion a Theuluoedd

Dysgwch am y mathau o ddigwyddiadau rydym yn eu cynnal i hysbysu a chefnogi cleifion a theuluoedd a sut y gallwch gymryd rhan.

Digwyddiadau i’r Cyhoedd

Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd i ymgysylltu â’r cyhoedd am bynciau cyfredol mewn geneteg a genomeg

Calendr Digwyddiadau

Chwiliwch ein calendr am ddigwyddiadau sydd ar ddod i gleifion a’r cyhoedd.