Ar gyfer Ymchwilwyr a Chwmnïau Biotechnoleg

Ymelwa ar Ddata Genomig y GIG

Mae partneriaeth â Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan a Phartneriaeth Genomeg Cymru yn gweithio i ddatblygu prosiectau ymchwil gan ddefnyddio data genomig clinigol y GIG.

Integreiddio Data

Mae staff Parc Geneteg Cymru yn Abertawe yn gweithio i integreiddio data clinigol a genomig yng nghronfa ddata SAIL.

Dysgu Peirianyddol a Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Dysgwch sut mae ein gwaith ar gymhwyso technegau dysgu peirianyddol a deallusrwydd artiffisial at setiau data genomeg yn arwain at ddatblygiadau ym maes ymchwil.

Moeseg Ymchwil a Chymorth Prosiect

Mae cael cymeradwyaeth foesegol ac yna recriwtio cleifion a cheisio cydsyniad ganddynt yn hanfodol ar gyfer ymchwil. Efallai y bydd ein cydlynydd ymchwil yn gallu.

Adnoddau Cyfrifiadura Uwch

Gan weithio gyda Supercompuing Wales, dysgwch am ein seilwaith cyfrifiadura genomeg pwrpasol sydd ar gael i ymchwilwyr.

Cyfleoedd Ymgysylltu, Digwyddiadau a’r Rhwydwaith Gweithwyr

Dysgwch fwy am ein cyfleoedd ymgysylltu a’n digwyddiadau ar gyfer ymchwilwyr ac ymunwch â’n rhwydwaith o weithwyr proffesiynol genomeg yma yng Nghymru.

Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd mewn Ymchwil

Dysgwch sut y gallwn hwyluso a chefnogi Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd mewn Ymchwil.

Porth Ymchwil Clefydau Prin

Dysgwch am brosiectau ymchwil i gleifion yng Nghymru a sut y gallwch gymryd rhan a helpu gyda’r gwaith ymchwil.

Calendr Digwyddiadau

Gallwch weld digwyddiadau a gynhelir ar gyfer ymchwilwyr yn benodol ar ein calendr.