Ym mha ffyrdd eraill mae cleifion yn helpu ymchwilwyr?