Dysgu mwy am ymchwil

Mae fideos byr am rôl a phwysigrwydd ymchwil i glefydau prin wedi cael eu creu gyda rhai o’n partneriaid, gan gynnwys cleifion a gofalwyr, ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol.  Mynnwch gipolwg ar pam maen nhw’n meddwl bod cynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn ymchwil yn bwysig:

Marie:

Marie: Why does research matter?

Marie: What’s the best thing about being involved in research as a member of the public?

Marie: Supporting members of the public to take part in research

Marie: Would you recommend taking part in research?

Marie: Encouraging patients and the public to take part in research

Marie: Barriers to taking part in research

Alan:

Alan: What sort of research have you been involved with?

Alan: The importance of research into rare diseases

Alan: Encouraging patients and families to get involved in research

Alan: What would you like to see happening in rare disease research?

Professor Andy Tee:

Andy: The importance of carrying out research with patients and the public

Andy: Listening to what families and patients are asking for

Andy: Supporting researchers to involve patients and the public in research

Andy: Finding out about taking part in research