Mae Parc Geneteg Cymru yn trefnu ac yn darparu datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol, trwy ddigwyddiadau gan gynnwys cynadleddau, cyfarfodydd, cyrsiau, diwrnodau astudio a gweithdai, ar bob agwedd ar feddygaeth enetig a genomig.

Mae’r digwyddiadau hyn yn dwyn ynghyd arbenigwyr a chynrychiolwyr o Gymru, y DU a ledled y byd i addysgu a hysbysu, yn cynnig fforwm ar gyfer rhwydweithio, ac yn arddangos meysydd arbenigedd yng Nghymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol.