Y Newyddion Diweddaraf

Caffi Genomeg Cyhoeddus RhithwirDydd Iau 4 Gorffennaf 2024 | 11:00 – 12:45pm | Zoom

A ydych sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a
effeithir gan gyflwr prin neu enynnol? Ymunwch â ni! Yng nghaffi mis
Gorffennaf, bydd yn cynnwys sgyrsiau hamddenol gan gynnwys:

Anawsterau bwydo a bwyta mewn plant â chyflyrau genetig prin Dr Samuel JRA Chawner, Cymrawd Sefydliad Ymchwil Feddygol, Canolfan MRC ar
gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig. Prifysgol Caerdydd

Y Ffordd Greigiog i Sefydlogrwydd (Nid y Caredig Pwdin) Rhys Holmes, Cyfarwyddwr y DU, Cynghrair Ymchwil Siderosis Arwynebol

…..a mwy!

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch ar gyfer Caffi: https://www.ticketsource.co.uk/wales-gene-park/t-ojojmpr/

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!

Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk