Y Newyddion Diweddaraf

Caffi Genomeg Rhithwir Pobl Ifanc | Dydd Iau 13 Mehefin 2024 | 6:00-7:30pm | Zoom

A ydych sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a effeithir gan gyflwr prin neu enynnol?

Mae caffi June yn ddigwyddiad sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd genomeg wedi’i anelu at bobl ifanc 16-25 oed. Bydd yn cynnwys sgyrsiau hamddenol gan gynnwys:

Gyrfaoedd mewn Geneteg Feddygol Megan Williams, Gwyddonydd Clinigol dan Hyfforddiant, Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan

Safbwynt Gyrfa Meddyg Dr James Ainsworth, Elusen Llysgennad Medics 4 Diseases Prin (M4RD)

Gyrfaoedd Genomeg: Safbwynt Ymchwilydd

…ac mwy! Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned.

Croeso i bawb – mae’n rhad ac am ddim. Cofrestrwch ar gyfer Caffi yma – Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk