Y Newyddion Diweddaraf

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir | Dydd Iau 25 Ebrill 2024 | 11:00 – 12:45pm | Zoom

A ydych sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a effeithir gan gyflwr prin neu enynnol? Ymunwch â ni! Yng nghaffi mis Ebrill, bydd
yn cynnwys sgyrsiau hamddenol gan gynnwys:

Dulliau newydd o wneud diagnosis o glefydau prin Yr Athro William Griffiths, Sbectrometreg Màs a’r Gwyddorau Biofeddygol, Prifysgol Abertawe

Diweddariad gan Uned Genomeg Pathogenau (PenGU), Iechyd Cyhoeddus Cymru

Diwrnod Plant heb ddiagnosis 2024: Diweddariad gan Syndromes Without A Name, UK SWAN UK

Prosiect QuicDNA: Diweddariad Dr Magda Meissner, Gwasanaeth Genomeg Meddygol Cymru Gyfan

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch ar gyfer Caffi: https://rb.gy/yfrybx/

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!
Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk