Uncategorized

Tynnu sylw at Deithiau Genomeg: Ymychwil Cystic Fibrosis,Safbwyntiau Cleifion & Llwybrau Gyrfa Dydd Mercher 14 Chwefror 2024 | 11-3:30pm | Prifysgol Abertawe

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyfaroedd geneteg/genomeg? Edrych ymlaen at…

11-12:30pm: Stondin ryngweithiol gyda gwybodaeth geneteg/genomeg, a gweithgareddau: Nhŷ Fulton, Parc Singleton, Prifysgol Abertawe, SA2 8PY

1-1:30pm: Cinio am ddim a chyfle i rwydweithio gydag ymchwilwyr genetig, addysgwyr, cwnselwyr a mwy! Ystafell Seminarau, Athrofa Gwyddor Bywyd (ILS1)

1:30-3:30pm: Cyfres o sgyrsiau sy’n archwilio pynciau geneteg/genomeg a theithiau gyrfa: Ystafell Seminarau, Athrofa Gwyddor Bywyd (ILS1)

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM.

Mwy o wybodaeth yma. Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk