Uncategorized

Caffi Genomeg Cyhoeddus via Zoom: Dydd Iau 1 Chwefror 2024, 11am – 12.45pm

Dydd Iau 1 Chwefror 2024 | 11am – 12.45pm | Zoom

Ymunwch â ni ar gyfer Caffi Genomeg! Yng nghaffi mis Chwefror, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys:

Datblygu rhwywaith nyrsio rhyngwladol newydd i gefnogi cleifion â chlefydau prin. Zoe Morrison, Clinig SWAN & Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Codi ymwybyddiaeth o gyflyrau prin yr oesoffagws a/neu’r tracea (OA/TOF) – persbectif rhiant. Naomi Webborn

Diwrnod Clefydau Prin 2025 – cymryd rhan! Genetic Alliance UK

……a mwy!

Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM

Cofrestrwch ar gyfer Caffi: https://rb.gy/dowi5e/

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!

Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk