Uncategorized

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir Nadolig Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023: 11am – 12.45pm, Zoom: bwchiwch nawr!

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir Nadolig
Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023 | 11am – 12.45pm | Zoom

Ymunwch â ni am gaffi Nadoligaidd llawn hwyl!
Yng nghaffi mis Rhagfyr, bydd cyflwyniadau hamddenol a Chwis Nadolig

Cyfleuster Genomeg i Gymru: Diweddariad
Clive Morgan, Gwasanaeth Genomeg Cymru Gyfan
Defnyddio’r Celfyddydau i Godi Ymwybyddiaeth o Glefydau Prin
Ceri Hughes, Same But Different
Cwis Nadolig
Aelodau o Fwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd Partneriaeth Genomeg Cymru
Croeso i bawb – mae’n RHAD AC AM DDIM
Cofrestrwch ar gyfer Caffi Rhithwir: https://rb.gy/v3mpr

Peidiwch ag anghofio dod â’ch paned!
Rhagor o wybodaeth: walesgenepark@caerdydd.ac.uk