Ymwadiad dolenni allanol

Ar y wefan hon fe welwch ddolenni i gynnwys ac adnoddau eraill a ddarperir gan unigolion a sefydliadau eraill nad ydynt o dan ein rheolaeth. Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y dolenni hyn yn gywir, yn gyfredol ac yn berthnasol, ni all Parc Genynnau Cymru gymryd cyfrifoldeb am unrhyw dudalennau gwe a gynhelir gan ddarparwyr allanol.

Os ydych yn dod ar draws unrhyw ddolenni allanol nad ydynt yn gweithio neu’n cynnwys cynnwys nad yw’n ymddangos yn berthnasol, byddem yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i ni fel y gallwn eu cywiro (walesgenepark@cardiff.ac.uk).

Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiadau o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo’r safbwyntiau a fynegir ynddynt, ac nid yw absenoldeb grŵp ychwaith yn awgrymu nad yw Parc Genynnau Cymru yn ei gefnogi. Ni ellir dal Parc Genynnau Cymru yn gyfrifol am unrhyw ddifrod neu golled a achosir gan unrhyw anghywirdeb yn y safle hwn, nac mewn safleoedd/tudalennau cysylltiedig.